رهگیری تخلف

در صورتی که تخلف حادث شده را با یکی از روش های سه گانه که در صفحه گزارش تخلف توصیف گردید پیش از این به ثبت رسانده اید و 3 روز کاری از تاریخ ثبت آن سپری شده است می توانید با وارد کردن کد شناسایی سکه نسبت به نتیجه حاصل از رسیدگی به تخلف اعلامی خود اقدام نمایند.

کد شناسایی سکه :مندرج روی لیبل هولوگرام
تصویر امنیتی: تصویر امنیتی